EX

ex
Uppslagsord
ex, ē
Definition
ut från, ur, från (+ abl)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
26
Swedish