ETIAM

etiam
Uppslagsord
etiam
Definition
även, också, åter
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
67
Swedish