ERGO_2

ergo
Uppslagsord
ergō
Definition
därför
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
134
Swedish