effundo
Uppslagsord
effundō -fundere -fūdī -fūsum
Definition
utgjuta, utsända
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
719
Swedish