EDVCO_2

educo
Uppslagsord
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definition
föra ut, låta rycka fram
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
935
Swedish