DVO

duo
Uppslagsord
duo duae duo
Definition
två
Ordklass
Räkneord: grundtal
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
221
Swedish