DVM_2

dum
Uppslagsord
dum
Definition
medan, till dess att, om bara
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
103
Swedish