DVBIVS

dubius
Uppslagsord
dubius -a -um
Definition
vacklande, obeslutsam
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Bedrägeri
Frekvens
528
Swedish