DVBITO

dubito
Uppslagsord
dubitō -āre
Definition
tvivla, tveka
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
521
Swedish