DOLVS

dolus
Uppslagsord
dolus -ī m.
Definition
beräkning, lömskhet, knep
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Bedrägeri
Frekvens
701
Swedish