DOLOR

dolor
Uppslagsord
dolor -ōris m.
Definition
smärta, sorg
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Känslor
Frekvens
193
Swedish