DOCEO

doceo
Uppslagsord
doceō -ēre -uī doctum
Definition
undervisa, lära
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
393
Swedish