DIVITIAE

divitiae
Uppslagsord
dīvitiae -ārum f. pl.
Definition
rikedomar, förmögenhet
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
712
Swedish