diversus
Uppslagsord
dīversus -a -um
Definition
bortvänd, motsatt
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Andra sinnen
Frekvens
641
Swedish