DIV

diu
Uppslagsord
diū:
Definition
länge
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
361
Swedish