DISCIPLINA

disciplina
Uppslagsord
disciplīna -ae f.
Definition
undervisning, undervisningsmetod
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
982
Swedish