dimitto
Uppslagsord
dīmittō -mittere -mīsī -missum
Definition
sända bort, uppgiva
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
777
Swedish