DIGNVS

dignus
Uppslagsord
dīgnus -a -um
Definition
värdig, förtjänt av ngt
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
291
Swedish