DIGNITAS

dignitas
Uppslagsord
dīgnitās -ātis f.
Definition
värdighet, heder
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
956
Swedish