DIFFICILIS

difficilis
Uppslagsord
difficilis -e
Definition
svår
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
861
Swedish