DEXTER/DEXTERA

dexter
Uppslagsord
dexter -tra -trum
Definition
höger; dextera -ae f.: höger hand
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
260
Swedish