DESVM_1

desum
Uppslagsord
dēsum -esse -fuī
Definition
fattas för, saknas för
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
463
Swedish