DENIQVE

denique
Uppslagsord
dēnique
Definition
slutligen
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
796
Swedish