deficio
Uppslagsord
deficiō -ficere -fēcī -fectum
Definition
avfalla, icke räcka till
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -iō
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
676
Swedish