DEFENDO

defendo
Uppslagsord
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum
Definition
försvara
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
653
Swedish