DE

de
Uppslagsord
Definition
från, ned från, bort från (+ abl)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
46
Swedish