DAMNO

damno
Uppslagsord
damnō -āre
Definition
döma, fördöma
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
751
Swedish