curo
Uppslagsord
cūrō -āre
Definition
sörja för, ordna
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Kärlek
Frekvens
743
Swedish