CVR

cur
Uppslagsord
cūr
Definition
varför
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
404
Swedish