CVM_2/CVM_3

cum
Uppslagsord
cum
Definition
med (prep. + abl); när, då, eftersom (konjunktion)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
10
Swedish