CRIMEN

crimen
Uppslagsord
crīmen -inis n.
Definition
anklagelse, brott
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
475
Swedish