creo
Uppslagsord
creō -āre
Definition
skapa
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Skapa/göra
Frekvens
978
Swedish