CORPVS

corpus
Uppslagsord
corpus corporis n.
Definition
kropp
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Kroppen
Frekvens
75
Swedish