CORNV

cornu
Uppslagsord
cornu -ūs n.
Definition
horn, krigshärens flygel
Ordklass
Substantiv: 4e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
591
Swedish