cor
Uppslagsord
cor cordis n.
Definition
hjärta; cordī est + dat: det behagar någon
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Kroppen
Frekvens
795
Swedish