COPIA

copia
Uppslagsord
cōpia -ae f.
Definition
överflöd, möjlighet, tillgång, förråd; (pl.) trupper, här
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
331
Swedish