contra
Uppslagsord
contrā
Definition
mot, gentemot (averb och prep. + ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
271
Swedish