CONTINEO

contineo
Uppslagsord
contineō -tinēre -tinuī -tentum
Definition
hålla samman, innehålla
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
804
Swedish