CONTEMNO

contemno
Uppslagsord
contemnō -temnere -tempsī -temptum
Definition
förakta
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Känslor
Frekvens
615
Swedish