CONSVMO

consumo
Uppslagsord
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum
Definition
förbruka
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
869
Swedish