CONSVLO

consulo
Uppslagsord
cōnsulō -sulere -suluī -sultum
Definition
rådfråga, råda, sörja för
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
757
Swedish