CONSTO

consto
Uppslagsord
cōnstō -stāre -stitī
Definition
stå sig, vara bekant, bestå
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
731
Swedish