CONSISTO

consisto
Uppslagsord
cōnsistō -sistere -stitī
Definition
ställa sig, uppställa sig; stanna; bestå av
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
780
Swedish