CONSILIVM

consilium
Uppslagsord
cōnsilium -ī n.
Definition
råd(medlemmar), överläggning,
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
217
Swedish