CONFITEOR

confiteor
Uppslagsord
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum
Definition
bekänna, avslöja
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
972
Swedish