CONFERO

confero
Uppslagsord
cōnferō cōnferre contulī collātum
Definition
föra samman, närma, jämföra
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Rörelseverb
Frekvens
645
Swedish