CONDO

condo
Uppslagsord
condō -dere -didī -ditum
Definition
grunda, bygga, gömma, förvara
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
540
Swedish