CONCEDO_1

concedo
Uppslagsord
concēdō -cēdere -cessī -cessum
Definition
gå sin väg, dra sig undan, medgiva
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
663
Swedish