comparo
Uppslagsord
comparō -āre
Definition
ställa upp mot varandra, jämföra
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
890
Swedish