COMMVNIS

communis
Uppslagsord
commūnis -e
Definition
gemensam, allmän, offentlig
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
660
Swedish